İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri
Yangın Alarm Sistemi

İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri

Ani gelişen doğal afetlerden biri de ne yazık ki yangındır. Orman yangınları, daha doğrusu açık alanda meydana gelen yangınlar biyolojik afet olarak nitelendirilir. Biyolojik afetleri tetikleyen unsurlar kuraklık, rüzgâr, güneş ışınları, fırtına, lodos ile birlikte gelişir. Elbette ki açık alan da meydana gelen yangınlar her zaman biyolojik sebeplerden kaynaklanmaz. İnsanların ihmalkârlığı ve kasıtlı hareket etmelerinden dolayı da açık alan yangınlarına sebebiyet verilebilir. Aynı zaman da binalarda çıkan yangınlarda çoğu zaman dikkatsizlik, aksatma, ihmal, kaza, dikkatsizlik sebebi ile ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor. Yangın tek başına bir afettir, can ve mal güvenliğimiz için itfaiye onaylı yangın algılama alarm sistemleri kullanılması gerekmektedir.

İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri İçin Neler Gerekli?

Ev ve konutlar için itfaiye onaylı yangın algılama alarm sistemleri almak daha kolaydır. Bu durum onay alınacak yapı ve bina içerisinde ki hizmetle beraber geliştikçe daha da zor bir hal alabilir.

Bütün iş yerleri, işletmeler, fabrikalar, kurum binaları için gerekli adımlar şöyledir:

  • İşyeri açma belgesi olmalı
  • Çalışma ruhsatı olmalı
  • Gerekli yapılar için tapu olmalı
  • Vekâletname
  • İmza sirküleri
  • Numarataj belgesi
  • Yapı kullanım izin belgesi
  • Yangın algılama sistemi kurulmalı
  • İtfaiye raporu alınmalı

Üretim ve hizmet faaliyeti gerçekleştiren bütün binalar, yerleşim ve barınma yeri olan binalar bu adımlar ile itfaiye onaylı yangın algılama alarm sistemleri için onay alabilirler.

İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri
İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri

İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri Nasıl Kullanılır?

Özellikle büyük işletmelerde, hastane, okul, otel vb. büyük binalarda, yapılarda kesinlikle itfaiye onaylı yangın algılama alarm sistemleri kullanılması gerekir. Peki, itfaiye onaylı yangın algılama alarm sistemleri nasıl kullanır. Öncellikle binaya iyi bir yangın algılama sistemi kurulması gerekiyor.

Sistemin kurulacağı binaya tespit için itfaiyeci ve elektrikçi kaç adet yangın algılama cihazı, kaç adet yangın butonu vb. gerekli olduğu tespit ederler. Binaya uygun sayıda cihazlar, tüpler, dolaplar, tesisatlar, hidroforlar, tespit paneli yerleştirilir. Yangın algılama sisteminin panel kısmında hangi yangın algılama cihaz ışığının yandığı, kaçıncı katta olduğu, yer olarak belirtilmesi gerekir. Herhangi bir yangın durumda müdahaleyi kolaylaştırmak adına oldukça önemlidir. Binaya kurulan itfaiye onaylı yangın algılama alarm sisteminin periyodik bakımlarının belirli aralıklarla yapılması gerekir.

İtfaiye Onaylı Yangın Algılama Alarm Sistemleri Kullanmanın Önemi?

Her bina için oldukça önemli bir sistem olan yangın algılama alarm sistemi birçok olası felaketin önüne geçer. Gerek mal kaybı ve en önemlisi de can kayıplarının önünü keserek her bina için büyük bir rol oynar. Herhangi bir yangın durumunda, yangın panelinden nerede çıktığı tespit edilir ve en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirilir.

Aynı zamanda kimi binalarda kurulan yangın algılama alarm sisteminin yanı sıra yangın algılama ihbar sistemi de vardır. İhbar sistemi sayesinde onay alınan itfaiyeye bildirim yapılarak itfaiye ekiplerinin de olaya müdahalesi olarak en iyi şekilde sonuçlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir